Екип

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                  Кристина Дойчинова 

Кристина е основател на работилница за светове InnerSelf и InnerSelf Academy,  лектор на различни събития насочени към психоемоционалните динамики и терапевтични подходи, преподавател по хипноза и хипнотерапия, води обучения за инструктори по Boga Breathing Therapy, консултант на млади специалисти в сферата на психологията и терапията.

Нейната индивидуална практика и работа с групи помага на хората да променят мислите, чувствата, усещанията, навиците и респективно живота си. Подкрепя ги в преминаването през житейските препятствия и постигането на душевено равновесие, мисловна хигиена и лична реализация. Иновативният подход, личното отношение и внимателно подбраният набор от техники е това,  което отличава нейния професионализъм.

Основни методи в практиката ѝ са:  Хипноза и Хипнотерапия; НЛП; Трансперсонална психология; Гещалт психология; Пневмо катарзис - Боганшу -Boga Breathing Therapy; Водна терапия WaterRebirt.
В последните десет години има проведени над 7000 групови и индивидуални дихателни сесии, редица терапевтични семинари, групи и обучения, както и множество индивидуални часа работа с клиенти. На база опита, обучения, наблюдения и емпирични знания оформя системата Boga Breathing Therapy - Дишане Боганшу и Водна терапия Water Rebirt (Всички те са базирани на стари техники пригодени към днешния свят и психотерапевтични цели.) към ден днешен са едни от най-ефективните техники за личностна промяна и терапия.
Завършила е Психология към ЮЗУ "Неофит Рилски", обучение за Инструктор по пневмокатарзисни практики; обучение по Хипноза; Хипнотерапия; Трансперсонална Хипнотерапия; Watsu Basic; Liquid Flow Basic; Професионален Коуч към НЛП България; сертифициран НЛП Практик и НЛП Мастър от НЛП обществото на Ричард Бандлър (основоположник на НЛП и пряк ученик на великия хипнотерапевт Милтън Ериксон).

 

"Какво са историята, философията, та дори
и най-доброто в тях, какво е най-прекрасно устроеният
живот в сравнение с умението да съзираш отвъд видимото"

~ Хенри Дейвид Торо

Александра Гърдева

Александра е координатор събития за InnerSelf и InerSelf Academy, тя е студент в НБУ със специалност психология, към момента е курсист в дългосрочните програми за обучение към академията по „Хипноза и Хипнотерапия“ и Boga Breathing Therapy. Нейните интереси и занимания са свързани с различни алтернативни и отвърдени методи за развитие потенциала на личноста и себепознание. Поривът ѝ за промяна, постигане на осъзнатост, увереност и спокойствие я доведоха при нас.

 

Понякога хората казват: "След време ще погледнеш
назад към тази случка и ще се смееш."
А аз ги питам: "Защо да чакам?"

~ Ричард Бандлър