Боганшу терапия за ума и тялото

Как влияе една от най-мощните терапевтични техники в иновативната психология? Боганшу терапията е базирана на принципа цялостност, свързани ум и тяло, който от десетилетия е забравен от конвенционалните методи за лечение в психиатрията и медицината. Основана изцяло на дишането Боганшу терапията е мощно пневмокатарзисно средство за холистично въздействие над менталните и