Трансформация чрез Отпускане – Точка на покой

Ежеседмична практика - всеки вторник от 19:30ч. до 20:45ч.


 Човешката психика е устроена за добро справяне с моментен и краткосрочен стрес,
но нейната структура не е пригодна за перманентно напрежение и стресогенната среда има множество негативни отражения.
Способността за отпускане е изключително важна за поддържане на здрав ум и тяло.
Отпускането, като всяко дрго умение, мже да бъде "тренирано".

Груповите сесии за трансформация чрез отпускане наричаме Точка на покой в тях използвам техники
от Хипноза и НЛП за трениране на отпускане, за постигане на промяна в нагласата към събитията и случките в живота ви и начина по-който се чувствате спрямо тях.
Сесиите са насочени към преработка и предефиниране на различни негативни емоционални и психични предразположения, които се оформят в ежедневието и събитията от живота.
По време на сесиите настройвате сетивата си за ползотворна комуникация и благодатно разбиране, за повече хармоничност и по-малко конфликти.

 

Ползи

Позитивна промяна в емоционалните състояния;
Привеждане на нервната система обратно в баланс;
Отпускане на натрупаното телесното напрежение;

Повишаване на жизнената енергия;
Стимулиране на чувството за жизнерадост;
Намаляване на паразитните мисли, които се повтарят многократно в едно денонощие;
Подобряване качеството на съня;
Намаляване на усещането за стрес и тревожност;
Освобождаване от различни негативни чувства;
Повишаване на увереността и самочувствието;
Разгръщане на креативността;
Увеличаване на благодатните постижения в живота;

Това е изключително фин метод, който ни показва как промяната в живота ни може да се случва с лекота.
В уюта на залата в InnerSelf  имате възможност да промените негативните фактори, които влияят на вътрешния ви свят, по един приятен и себеотдаден начин, това е време само за вас.

ПРЕДСТОЯЩИ СЕСИИ