Групи и семинари

 

 

Терапевтично Дишане БУГАНШУ – Пневмокатарзис   Ежемесечни сесии 


„ОТПУСНИ СЕ“ 01. – 05. 08. 2018г.


„Женското начало“ 03.2018г.


„Невидимите светове“ 11.2017.


„ОТПУСНИ СЕ“ 07.2017г.


„Празнувай будния в себе си “ 05.2017г.


„Завръщане на душата – Дефрагментация на съзнанието“ 04.2017г.


„Интеграция на сянката МОДУЛ I“ 02.2017г.


„Вътрешното дете – Интеграция на сянката МОДУЛ II“ 03.2017г.


„Невидимите Светове“ 11.2016г.


„Завръщане в Храма на Чудесата“ 08.2016г.


„Женското начало или Кръгът на сила“ 05.2016г./ 03.2017г.