Личностно развитие и Коучинг с НЛП

 Коучингът е сравнително нов метод и подход
за развитие на човешкия потенциал. Коучинг с НЛП е методология насочена към  отключването на потенциала на човек и подкрепа в осъзнаването и постигане на целите му, към развитие на комуникативните способности и ясен фокус. 

В Коучинг – Трейнинг срещите се активират персоналните ресурси и възможности за постигане на определени цели. Целта може да е от всякакъв характер: личен, професионален, спортен, социален, емоционален.
В процесът на съвместна работа прочистваме „ограничаващи“ спомени, навици и нагласи, които възпрепятстват осъществяването на намеренията на клиента, изработваме лична стратегия за постигане на  целите и активираме потенциалните психични и физически качества.

В процес на срещите се учите как все по-ясно да дефинирате бъдещи цели и да оформяте
стратегии за постигането им, как да реализирате по-високи лични резултати, как да управлявате спомените и да осъзнавате личните поведенчески и мисловни шаблони, как по-лесно да се справяте в критични ситуации, как да изграждате ефективна комуникация.

Коучингът не е насочен към това да ви учи как да живеете живота си по-щастливо, а към това
да откривате и постигате сами онова, което ви прави щастливи, как да реализирате на практика желанията си, как да правите позитивни промени в живота си, как да откривате, каква е желаната и нужна за вас промяна.

 

Постигане на развитие и фокус
*
Усещане за удовлетворение от постиженията
*
Чувство на увереност
*
Изявяване на творческия потенциал
*
Усещане за пълнота и баланс
*
Чувство за свобода и жизненост
*
Подобряване на личните взаимоотношения
*
Личностна промяна
*
Разгръщане на дарбите и заложбите

 

Прочетете повече за методите  ТУК
Прочетете повече за мен  ТУК

Запиши час за коучинг среща на: center@innerself.bg
Първоначалната среща е между 90мин.- 120мин.,
следващите са в рамките на 60ми.- 90мин.

Зпознайте се с програмата „Управлявай времето си ефективно“