Регресия / Минали животи

 

Регресията като терапия и метод за себепознаие

 

Целта  на регресивния метод не е просто да преживеем или да си спомним отново дадена ситуация или събитие, за които е възможно да имаме ясен, понякога болзнен спомен, а да прекъснем енергийната нишка свързваща ни с конкретно преживяване или определена същност, носещи негативно влияние, да опознаем и изменим позицията на възприятие спрямо хора и обстоятелства.


В някои случаи, чрез този метод, спонтанно биват отключени скрити дарби или подтиснат потенциал. Регресивните състояния спомагат за разгръщане капацитета на личността, разширява призмата на световъзприятие, отваря възможности за дълбока трансформация и по-лесно осъзнаване на ментални конструкти, модели на поведение, комуникация и взаимоотношения с околния свят или конкретни личности. Също така е средство за себепознание и транформация на съзнанието, както и за познание на светове отвъд конвенционалното възприятие за  време-пространство. Подобни преживявания имат силата изначално да променят концепцията ни за мирозданието, което да наложи една изцяло нова парадигма на живот.

Регресията, от една страна, позволява по-добро познание за самите нас - кои сме, какви сме, защо носим специфични особености, от къде идват някои матрици в живота ни често, проявяващи се като дисхармонични събития, взаимоотношения или навици. От друга страна терапевтичната насоченост е към източника на проблема за влошеното психично, еомоционално или физическо здраве. Възможно е отговорите на въпросите спотаени в нас или преживяването на състояния, които са ни потребни в този момент да се намират в различни измерения на време-пространството.
Прочети Прогресия

  • Биографично ниво ( Преживявания от момента на раждането  до настоящето, от които може да имаме пълни/частични или липса на спомени).
  •  Пренатално ниво (Вътреутробният период, от който преживяванията са запаметени само на ниво усещания, но няма рационален спомен.).
  • Минали животипаралели, така наречените предходни прераждания или реинкарнация.

Резултатите от регресивната терапия са много по-бързи и трайни от класическите форми на психоанализа или когнитивно-поведенческа терапия. Ефективно повлиява проблеми, качествено влошаващи живота: специфични фобии, страхове, психосоматични блокажи, поведенчески модели, депресия с неясен произход, вредни навици, родова травма, влияние на родители, социална среда, недовършени взаимоотношения или травмиращи преживявания и инциденти, необяснми чувства на срам и вина и т.н.

Колкото и мистичен да изглежда този метод в него няма никаква мистика или езотерика, феномените регресия и прогресия са намерили своето рационално обяснение и в науката.

Скритите проблеми от миналото можем да разрешим само в настоящето - това е идеята на регресивната опитност.

 

!

 

Водици – когато водата и небето си говорят

За българите в древността дните по Водици (5, 6, 7 януари) са били последните …

За мен ‘отпускането’ беше ‘пускане-от’

Благодарност за споделянето! Летен семинар „Отпусни се!“ 2017г. …

Тъгата и Яростта

Много често срещаме гневните и тъжни лица на познати и непознати, на …