НЛП

НЛП методологията е насочена към способност за по-ефективна комуникация,
промяна на нежелани модели на поведение, освобождаване от стари негативни емоции и травми.
Чрез инструментите в Невро-лингвистично програмиране разбираме как преживяваме реалността,
как чрез езиковите (лингвистични) модели репрезентираме информацията
получена от външния свят, какви мисловни и поведенчески матрици оформяме спрямо личния опит и спомените. НЛП е науката за това как работят персоналните когнитивни (познавателни) процеси, на чиято база се оформя човешката опитност, респективно личностните особености.

От една страна НЛП е изключително ефективен метод за емоционално, психично и физическо лечение (терапия), а от друга е техника, чрез която предефинираме моделите или нагласите, които възпрепятстват постигането на определени лични цели.

На практика НЛП борави с вътрешните ресурси
и познание, закодирани в подсъзнанието/несъзнаваното на клиента като активира
неговата естествена способност за справяне в критични ситуации и постигане на благотворни резултати.Сферите на приложение на НЛП се увеличават лавинообразно.

Днес НЛП се използва в психотерапията, комуникацията, методите на бързо научаване, търговията, бизнеса, лидерството, спорта, политиката, здравеопазването и стотици други области.

     Ричард Бандлър дава най-краткото определение за НЛП: „НЛП е науката за личния опит“

Индивидуални срещи

ПРОГРАМА – УПРАВЛЯВАЙ ВРЕМЕТО СИ ЕФЕКТИВНО
ПРОГРАМА – ЕМОЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ