Neuroplastic breathing – Невропластично Дишане

Промяната е възможна във всеки един момент, защото във вселената не същаствува нищо статично, нищо вечно, нищо постоянно. Дори най-малката частица жадува движение, защото в него е животът. 

Какво е Neuroplastic breathing (Невропластично дишане)?

Невропластиката представлява мозъчна или по-скоро невронна пластичност, терминът описва трайна промяна в мозъка по време на живота на човека. Още през втората половина на 20-ти век, изследвания показват, че много аспекти на мозъка са пластични и могат да бъдат променяни дори в зряла възраст, не само в ранното детство. Невропластиката може да се наблюдава в големи диапазони – от микроскопични промени в отделните неврони до по-големи изменения, повлияващи цялостно мозъчната активност. Поведението, стимулите от външната среда, мисълта и емоциите са невропластични активатори.

Още преди векове, много преди днешните учени, човекът е разкрил, че неговите вътрешни състояния могат да бъдат премодулирани и управлявани, част от начините са работата с дъха, тялото и звука. Невропластичното дишане е специфична комбинация от дихателни ритми, звук и определени коремни движения, които стимулират клетъчна подвижност и преструктуриране към позитивни изменения.

Високата ефективност на техниката се основава на фундаменталния принцип, че индивидуалните синаптични връзки постоянно се разпадат или пресъздават в зависимост от активността на невроните, които ги изграждат. Реално енергията и вибрацията определят кои неврони ще бъдат активирани и какви синаптични връзки ще оформят те – трайни, които ние наричаме навици, или моментни. По време на Neuroplastic breathing биват освободени и преструктурирани старите пътеки, които са образувани от минал опит, чрез който се запаметяват определени състояния – страх, тревожност, паника, лошо настроение, безсъние, раздразнителност, перманентен стрес, психосоматични проблеми, реактивност и т.н., както и множеството зловредни навици и пристрастявания.
Започва процес на обновяване, който изгражда една нова система, отворена за позитивни промени.
Neuroplastic breathing е мощно средство за лечение на духа – емоциите, чувствата, мислите – за постигане на душевен мир и спокойствие. Друг от многобройните ефекти на техниката е подобрена способност за реорганизация на мисловните матрици и вярвания, които разделят възможното от невъзможното. Neuroplastic breathing ще ви предложи трансформация и една нова реалност, която не може да бъде описана с думи, ще ви предложи пространство в самите вас, където да се случват промените, които са нужни на вашия живот. Ще ви отвори вратите към вътрешната ви вселена, където вие сте твореца, творението и творчество.

 

За един живот, който заслужаваш!