Пневмокатарзис – Дишане Боганшу

Бога терапия

Реалността е  възприятието за обкръжаващата среда с всичко виреещо в нея, съдържанието ѝ се определя единствено от проекцията на съзнанието. Нагласите и позицията са субективната отправна точка, чрез която бива оформена същината на проявената действителност. Всяка психо-духовна система е разглеждала връзката между тялото, психиката и духа, известен факт е зависимостта между дишането и състоянието на съзнанието.

 

Боганшу е метод на  контролирано дишане, чрез който повлияваме биохимичните процеси в организма чрез повишаване на електрическия заряд в клетките, посредством насищането им с кислород. Регулирането на тези процеси, чрез дишането, има пречистващо и възстановяващо въздействие над психиката и нейната устойчивост.  Основният принцип в Боганшу е не намеса или липса на външно, субективно влияние. Методът е сходен с прийоми като ребъртинг (rebirthing), холотропно дишане и др., но  има съществени разлики в изпълнението и методологията. Боганшу е  преживелищен метод, а именно чрез възможността за спонтанно лично преживяване човек достига до фундаментална личностна трансформация.

 

Терапевтичен ефект

 Контролираното дишане е мощно средство за душевно лечение, освобождаване на: натрупан травматичен опит в миналото, депресивни състояния, нервно напрежение, безсъние, безпричинна тревожност (генерализирана тревожност), паника, паническо разстройство, посттравматичен стрес, психосоматични блокажи, зловредни модели на поведение и мисловни матрици (въвеждащи ни отново и отново в едни и същи негативни ситуации), параноя, страховеи т.н. и многократно повишава нивата на лична съзнателност. Благотворното влияние на Боганшу се изразява в хармонизиране на човека със самия него и заобикалящия го свят, разгръщане на личностния потенциал и чувството за хумор, в спокойно и безболезнено интегриране на протичащите процеси на трансформация.

Тази техника на дишане изчерпва и пречиства натрупаните емоционални блокажи, които предопределят душевното и физическото здраве. Посредством дъха повишаваме осъзнатостта и се движим по пътя на себепознанието. Отваря вратите към свободно, хармонично и градивно общуване. Разгръща въображението и стимулира креативността. Събужда дарбите и заложбите, отваряйки пространства за нови възможности. Тази техника ще подпомогне духовното ви разгръщане и реализацията на личния потенциал по един неочакван начин.
Основните физически промени, които се преживяват от тялото по време на интензивно дишане: по-бърза циркулацията на кръвта и промени във възприятията. Хипервентилацията предизвиква промени в хормоналня баланс и необичаен електрически поток между мозъчните клетки (синаптичните връзки). Ускорената циркулация на кръвта повишава температурата на тялото и в резултат на това, се увеличава нивото на активност на органите. Всички тези промени влияят на менталните възприятията и отварят нови психични пространства, отразявайки се и на физическото здраве.

Основните призми на движение в дишане Боганшу  са пречистване на сетивата, цялостност на съзнанието и спонтанна трансформация. Тук не става дума за промяна, която заменя едно нещо с друго, всъщност в нас няма много за променяне, нито за развитие. Ние съдържаме цялата палитра от възможности - "негативни" или "позитивни“. Онова, което може да бъде изменено е единствено световъзприятието, призмата на взор и реакции към света, реално нищо не се променя, освобождава се ненужното, деструктивното, възпрепятстващото.

  Пречистването на сетивата е етапът на освобождаване от ненужния вътрешен/външен шум, мисловни форми и запечатани негативни емоции за да можем да възприемаме неизкривена получената от света информация (точно разбиране на думи, действия, ситуации – намаляване на его деформацията).

Оцелостяването е етапът, при който трансформацията започва да изразява по-цялостна личност - свързване и хармонизиране на същността на всички нива - съзнание, мисъл, форма, душевност; проява на стабилно ядро; сливане на „външния“ и „вътрешния“ свят, обединени и проявени като едно неразделно цяло.

Под спонтанна трансформация в Боганшу се възприема естественият процес на самопроявление на нещата, в който липсва насилие, агресивна намеса и предварителна интелектуална насоченост. Той наподобява натуралното зреене, ферментация (спонтанно случване), при които намесата е ненужна и неуместна. Стигате толкова далеч, колкото можете и ви е необходимо в този момент.

 

Всеки има своята лична динамика на трансформация, своя стъпка на движение, не е важно колко бързо се движим, будното съзнание е значимото и умението ни да го задържаме такова. Бога терапия е методът (помощното средство), който спомага да бъдем все по-свободни от миналите травми, преживявания и натрупвания.
Начинът, по който дишаш е начинът, по който живееш!

Тук може да прочетете още за техниката Боганшу и връзката му с физическото здраве и тялото!