Хипноза и Хипнотерапия

Най-често срещаната дефиниция за хипноза е: Трансово състояние или променено състояние на съзнанието.
Хипнозата е метод, който борави с концентрацията и вниманието като спомага да пренасочим вниманието от външния към вътрешния свят. В  състояние на хипноза осъзнаваната от нас реалност бива изменена или по-точно фокусът на внимание и осъзнаване е променен.

Наименованието „транс“  идва от латински – „transeo“, което означава пресичам. Именно това се случва по време на трансови състояния – пресичаме границите и съпротивите на критичния ум, навлизайки в несъзнаваното. Трансовите състояния са познати от векове и са използвани още от древните шамани и лечители за изцеление на тялото и психиката („психея“ в превод от гръцки език означава „душа“). Хипнозата е състояние, в което се разширяват границите на възприятията, където можем да направим личен избор за едно по-благотворно световъзприятие

Действително хипнотичният транс подлежи само на пряко преживяване и е трудно да бъде дефиниран, тъй като това е опит да опишем многоизмерно състояние с триизмерни думи.

Важно е да се отбележи, че хипнозата не е състояние на сън, в което човек изцяло губи осъзнатостта си за заобикалящата го среда - в повечето случаи човек има ясен спомен за случилото се по време на сеанса. Самият Джеймс Брайд дал името „хипноза“, идващо от гръцката дума „hypnos“- сън (бог на съня - Хипнос), е осъзнал, че хипнозата и съня не са равнозначни понятия и терминът е подвеждащ и неточен. Той е направил безуспешен опит да въведе термина „моноидеизъм” - концентрация върху една идея, като по-коректен. 

 

 

Хипнотерапия

Както вече споменахме, още от древността трансът е използван като целебно средство за  хармонизиране на вътрешната (несъзнавана) реалност, отразявайки се по благотворен начин на външното ѝ проявление. Хипнотерапията дава възможност:

Да се постигнат  дълбинни позитивни промени, които да бъдат трайно интегрирани в ежедневния живот;

Да се разшири осъзнатостта за нови модели на поведение, чувства и емоции;

Да се преразгледат и изменят реакциите и усещанията към даден проблем или ситуация;

Да се разгърне по-широк спектър на световъзприятие, съдържащ множество от гледни точки;

Да се стимулира креативността  и иновативният подход;

 

Хипнотерапията е един от най-резултатните методи в психотерапията и трансперсоналната психотерапия в днешно време. Той обхваща както психични, физиологични и психосоматични проблеми и дискомфорт, така и желанието за себереализация, себепознание и позитивна промяна. Единствено и само от собствените ни решения зависи къде ще бъде поставена границата, достигаща пределите на осъзнатост.  И ще бъде ли поставена!?