Личностно развитие и терапия

В самата си същност терапевтичният ефект е прочистване на
ограничаващи спомени, нагласи, идеи и състояния, които възпрепятстват разгръщането на личностният потенциал и понижават качеството на живот на човека.

Причината срещите за личностно разгръщане и терапия да са свързани
е факта,
че всеки един психичен, емоционален или душевен проблем е вид ограничаване на потенциала, независимо как и на какво ниво се изявява той.
О
т усещането за застой в живота, за несправяне в житейските ситуации, за емоционална нестабилност и трудни взаимоотношения до депресивните, тревожни и панически състояния има сходно чувство на неудовлетворение и точно това е признакът на потиснатия потенциал, знакът на порива към всобода различна от онази, която сме си позволили.

В индивидуалните срещи използвам различни методи, чрез които предефинирате минали, настоящи или идеи за бъдещи трудности, породени от различни психични или емоционални състояния, вярвания, ситуации, събития и травми в живота. Изследвате собствените си мисловни карти и запечатаните модели.

Индивидуалните срещи са свързани с осъзнаването и промяната на значими за личната история навици и състояния (емоции, нагласи, вярвания), с достигане и интегриране на нужните вътрешни ресурси и качествено подобряване на способността за комуникация с околните.
Човекът го усеща като чувство на свобода и желание за активност и развитие, като добро настроение и приток на жизнени сили.

 

Прочетете повече за методите  ТУК
Прочетете повече за мен  ТУК

Запиши час за индивидуална среща на: center@innerself.bg
Срещите протичат в рамките на 60ми.- 90мин.

                                             Разгледай програмата „Емоционално лечение“в 6 срещи.

За мен ‘отпускането’ беше ‘пускане-от’

Благодарност за споделянето! Летен семинар „Отпусни се!“ 2017г. …

Тъгата и Яростта

Много често срещаме гневните и тъжни лица на познати и непознати, на …