КОНСУЛТИРАНЕ

 

Консултиране на психолози и терапевти

 

В практиката си всеки специалист се е срещал с трудни казуси и момети, в които има нужда от странична гледна точка или от обновяване и подобряване на наличните ресурси. InnerSelf предлага на всички млади специалисти, които желаят да развият добра експериза, персонални срещи. В тях те могат да поставят лични или професионални казуси, свързани с практиката си. По време на консултирането се обсъжда конкретен случай или се прави общ преглед на използваните подходи и възникналите затруднения. В зависимост от нуждите и желанията ще бъдат дадени преки насоки, техники или кратки обучения.

 

Всички ние сме дарени да разпознаваме природата на другите.
Това е висинно измерение на живота ни, сила несъзната.

~ Ралф Лоудо Емерсън

 

 

 

Личната среща - време само за теб

 

Всеки един психичен, емоционален или душевен дисбаланс е вид ограничение, което може да се изразява по различен начин. Като усещането за застой и несправяне с житейските ситуации,  емоционална нестабилност или трудни взаимоотношения, фобии, страхове, зависимости, депресивни, тревожни, стресови и панически състояния.

Индивидуалните срещи ви осигуряват защитена среда, където да изразите себе си честно и откровено. Предлагат ви пространство, в което да откриете дълбоките си потребности. Индивидуалните срещи са свързани с осъзнаването и промяната на значими за личната история навици и състояния (емоции, нагласи, вярвания, убеждения, поведения), с достигане и интегриране на нужните вътрешни ресурси и подобряване качествено на живота, със създаване на алтернативи и нови, по-добри възможности за избор. Човек го усеща като желание за активност и развитие, като приток на жизнени сили.

 

"За да се смееш искрено, трябва да можеш да вземеш
болката си и да поиграеш с нея."

~ Чарли Чаплин