Индивидуални срещи

Личната среща - време само за теб

Всеки един психичен, емоционален или душевен дисбаланс е вид ограничение, което може да се изразява по различен начин. Като усещането за застой и несправяне в житейските ситуации,  емоционална нестабилност или трудни взаимоотношения, във формата на фобии, страхове, зависимости, депресивни, тревожни, стресови и панически състояния.

Индивидуалните срещи ви осигуряват защитена среда, където да изразите себе си честно и откровено, предлагат ви пространство, в което да откриете дълбоките си потребности. Индивидуалните срещи са свързани с осъзнаването и промяната на значими за личната история навици и състояния (емоции, нагласи, вярвания, убеждения, поведения), с достигане и интегриране на нужните вътрешни ресурси и подобряване качествено живота, със създаване на алтернативи и нови, по-добри, възможности за избор. Човек го усеща като желание за активност и развитие, като приток на жизнени сили.

"За да се смееш искрено, трябва да можеш да вземеш болката си и да поиграеш с нея."

~ Чарли Чаплин