Контакти

 

InnerSelf
ул. Балканджи Йово 5
София, 1612

тел: 0889 722 483
center@innerself.bg
За мен ‘отпускането’ беше ‘пускане-от’

Благодарност за споделянето! Летен семинар „Отпусни се!“ 2017г. …

Тъгата и Яростта

Много често срещаме гневните и тъжни лица на познати и непознати, на …