От лечението на емоционални травми до повишаване на спортните постижения – Boga Breathe

В древни времена хората са използвали звука, ритъма и дъха за промяна състоянието на съзнанието. Използвали са ги като средство за лечение на ума, тялото и промяна в енергийните нива и потоци за подобряване и балансиране на човека, от векове дъха е инструмент за постигане на душевно равновесие и преживяване на вътрешен покой.

Боганшу – терапия за ума и тялото

Как влияе една от най-мощните терапевтични техники в иновативната психология? Боганшу терапията е базирана на принципа цялостност, свързани ум и тяло, който от десетилетия е забравен от конвенционалните методи за лечение в психиатрията и медицината. Основана изцяло на дишането Боганшу терапията е мощно пневмокатарзисно средство за холистично въздействие над менталните и 

Боганшу – Пневмокатарзис

Дишането е абсолютната есенция на живота, но важността му за поддържане на доброто здраве често бива пренебрегвана. Пълното свободно дишане е един от ключовете за физическо, психично, емоционално и душевно благополучие.

Алхимията на трансмутационното дишане Буганшу

В трасформацията на съзнанието се крие целебната сила над психиката Промяна, човешката промяна – този велик лозунг,  кънтящ от всички посоки. Огромна грешка е да се мисли, че хората се променят. В действителност няма много за променяне, човекът няма какво да промени в себе си, тъй като той вече е всичко, цялата гама от цветове, […]