Boga Breathing Therapy

Boga Breathing Therapy или Бога терапия е метод на контролирано дишане, който влияе на биохимичните процеси в организма, като повишава електрическия заряд в клетките чрез насищането им с кислород. Регулирането на тези процеси посредством дишането има пречистващо и възстановяващо въздействие над психиката и нейната устойчивост.  Основният принцип в Бога терапия е не намеса или липса на външно субективно влияние. Методът е сходен с прийоми като ребъртинг (rebirthing), холотропно дишане и др., но  има съществени разлики в изпълнението и методологията. Бога терапия е преживелищен метод, а именно чрез възможността за спонтанно лично преживяване човек достига до фундаментална личностна трансформация.

 

 

Терапевтичен ефект

 Контролираното дишане е мощно средство за душевно лечение, като освобождава натрупан травматичен опит в миналото, депресивни състояния, нервно напрежение, безсъние, безпричинна тревожност (генерализирана тревожност), паника, паническо разстройство, посттравматичен стрес, психосоматични блокажи, зловредни модели на поведение и мисловни матрици (въвеждащи ни отново и отново в едни и същи негативни ситуации), параноя, страхове и пр. Благотворното влияние на Boga Breathing Therapy се изразява в хармонизиране на човека със самия него и заобикалящия го свят. Чрез него разгръщаме личностния потенциал и чувство за хумор и спокойно и безболезнено интегрираме протичащите процеси на трансформация.

Тази техника на дишане изчерпва натрупаните емоционални блокажи, които предопределят душевното и физическото здраве. Посредством дъха навлизаме дълбоко в пластовете на психиката, където се пречистват негативно сглобените матрици. Дъхът отваря вратите към свободно, хармонично и градивно общуване. Разгръща въображението и стимулира креативността. Събужда дарбите и заложбите, отваряйки пространства за нови възможности. Тази техника подпомага разгръщането на личния потенциал по един неочакван начин.
Основните физически промени, които се преживяват от тялото по време на интензивно дишане, са по-бърза циркулация на кръвта и промени във възприятията. Хипервентилацията предизвиква промени в хормоналня баланс и необичаен електрически поток между мозъчните клетки (синаптичните връзки). Ускорената циркулация на кръвта повишава температурата на тялото и в резултат на това се увеличава нивото на активност на клетките. Всички тези промени влияят на менталните възприятия и отварят нови психични пространства, които водят до своето отражение на физическото здраве.

 

Всеки има своята лична динамика на трансформация, своя стъпка на движение. Не е важно колко бързо се движим, будното съзнание е значимото и умението ни да го задържаме такова. Бога терапия е методът (помощното средство), който спомага да бъдем все по-свободни от миналите травми, преживявания и натрупвания.
Начинът, по който дишаш е начинът, по който живееш!

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЕСИИ