Пренатално общуване с бебето

  • изграждане на силна връзка с „малкия“ човек, още от първите месеци на бременността.