Алхимията на трансмутационното дишане Буганшу

В трасформацията на съзнанието се крие целебната сила над психиката

Промяна, човешката промяна – този велик лозунг,  кънтящ от всички посоки. Огромна грешка е да се мисли, че хората се променят. В действителност няма много за променяне, човекът няма какво да промени в себе си, тъй като той вече е всичко, цялата гама от цветове, всяка емоция, всички чувства в техните крайности са части от съдържанието на цялото. Действително възможната промяна е манифестацията на вече присъщите качества.

Нещо преминава от едно състояние в друго, ала то е същото това нещо, не изчезва безвъзвратно, а се трансформира. Единствено умът има нуждата от разграничение, за да получи по-ясно разбиране, той има нужда от обект и субект. Поради тази причина непрестанно ни въвежда в дуалистична представа за всичко в обкръжаващия свят. Точно както ни въвежда в идеите за живот и смърт,  добро и лошо, истина и лъжа – това са само две измерения на едно и също нещо, двете страни на една монета. Коя страна ще бъде изявена е единствено въпрос на личен избор, желание и осъзнатост, нищо повече.

От призмата на едно по-цялостно съзнание идеята за обект и субект е еднородна. Така както ядката е едно с плода, а плодът е част от дървото, както формата и цвета са едно и също нещо – ако няма цвят не може да има форма и обратното. Именно цялостност е един от основополагащите принципи във философията на Буганшу.

Какво представлява трансмутационното дишане Буганшу?

Буганшу е преживелищна дихателна техника, чийто терапевтичен подход е основан на естествената връзка  между дишането и психиката, която е известна на човечеството от хилядолетия. Във всички древни култури дихателните практики са използвани както за подобряване на физическото здраве, така и за изцеление на психиката. Името Буганшу произлиза от китайски език  и значението му е „ненамеса“ – липса на субективно странично влияние и натиск. Динамичното изпълнение на трансмутационното дишане предизвиква променено състояние на съзнанието, тогава „чудесата“ стават норма. Често пъти по време на дихателна сесия има преживяване на катарзисни състояния и интензивни лични усещания, водещи до дълбоки прозрения.

Именно емпиричните действия допринасят за  действителна и трайна трансформация, рационалното знание и информацията имат само обяснителна функция (за облекчение на ума). Всъщност  интелектуалната информация и преживелищният опит са диаметрално противоположни. Необходимо е рационалните схващания да бъдат приложени в действие, а преживелищният опит да бъде интегриран в мисловния процес. Когато между тях се създаде симбиоза биват дълбоко осмислени и цялостно интегрирани в живеенето.  Тогава те стават познание.
В груповите сесии по Буганшу отделяме подобаващо време за теория и обсъждане, но естествено, основно място заема практиката.

 

Как действа Буганшу?

 

Както вече споменах, то не ни променя, нищо не може да ни промени, не може да бъде променено нещо, съдържащо всичко, каквото е и човешкото същество. Дишането само ни разкрива изобилие от възможности, които вече са налични.
Идеята, че някои хора се променят е илюзия породена от факта, че те са изменили призмата на световъзприятие. Ако са били съзнателни и наблюдателни към протичащите вътрешни процеси, то ще бъде изявен „позитивният“ спектър, ако са навлезли в несъзнателност ще бъде изявен „негативният“. Така се изразява промяната.

Тази дихателна техника ни потапя в селенията на персоналните дълбини, срещайки ни с онова което изявяваме като “себе си”. Въвежда ни в светове отвъд познатите, разгръщайки по-широка  призма на взор, в нас всичко си остава същото, но имаме възможност осъзнато да изберем чрез кои качества да действаме градивно за себе си и околните. Разширяването и пречистването на възприятията дава различни възможности за живот, предлагайки множество от гледни точки, които от своя страна предизвикват различни  реакции, действия и усещания спрямо света. Това  позволява  по-хармонично взаимодействие със самите нас, околните и света.

 

Какви са ползите от практикуването му?

Чрез този модел на дишане освобождаваме наслояванията от множество запаметени или забравени преживявания, които изкривяват сетивата и начина, по който възприемаме околния свят. Тези натрупвания (ежедневен стрес, загуби, травматични преживявания, тежко детство, вътреутробен период, родова травма, дори други животи) могат да доведат до зловредни мисловни матрици, които предизвикват повтарящи се негативни ситуации в живота, психосоматични блокажи, личностни деформации, както и различни психични смущения.

Буганшу е мощно средство както за трансформация, така и за терапия на психо-емоционален дискомфорт и разстройства като безсъние, високи нива на стрес, депресия, генерализирано тревожно разстройство(безпричинна тревожност), фобии, страхове, обсесивно-компулсивно разстройство, паническо разстройство, посттравматичен стрес и т.н.

Всяко преживяване в живота буквално полепва по съзнанието, изкривява и предопределя линията на съдбата. Чрез тази техника се движим към свободен избор, каква да е треакторията на живот и реалността която преживяваме, към свободно и естествено изразяване на креативност, вдъхновение, ентусиазъм, жизнерадост, спонтанност, чувство за хумор, разгръщайки базовия потенциал.
Възможностите винаги съществуват, въпросът е в това да ги видим, разберем и допуснем.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *